ALA CURRO (Mateixa)

Adaptació musical de B. Oliver

Ala, Curro, mira-t’hi,

Balla bé amb aquesta rosa,

és elegant i agradosa

con lo típic mallorquí.

A damunt s’era han ballat

en Jaume i na Catalina,

mentre na Margalida

sa guiterra ha sonat.

Al.lotes que hi veniu

a sa festa a ballar

amb sos <<Aires Mallorquins>>

que són es més fins que hi ha.