BOLERO DEL CANDELER (ADAPTACIÓ)

Jaume Company – B. Calatayud

MALLORCA ÉS GENEROSA
EN L’HERMOSURA (AI, SÍ)
ÉS TERRA MOLT HERMOSA
I DE GRAN BLANCURA
 
ELS HOMES MÉS VALENTS
SÓN DE MALLORCA (AI, SÍ)
SES AL.LOTES MÉS GUAPES
DE TOTA EUROPA.
 
DE FER AQUESTA BALLADA
JA ACABAM (AI, SÍ)
DE COR, VOS DESITJAM
BONA VETLLADA!