CANÇO DE BRESSOL

Música: Bernardini

No-ni-no, no-ni-no, no-ni-no.

Ta mareta canta al sol,

per dormir l’hermós minyó

ben amarat de cançó,

cantant un vou veri vou.

Ta mare mou el bressol

entonant una cançó,

en bona veu, ple d’amor

tota plena de dolçor.

no-ni-no, no-ni-no, no-ni-no, no-ni-no.

                                                     6-IX-96