COPEO DE SINEU (ADAPTACIÓ)

Jaume Company – B. Calatayud

UN BOTET AMB GRÀCIA
QUE ÉS DE DEVERTIT
SES AL.LOTES GUAPES
JO LES VUL PER MI.
 
EH, SÍ! EH NO!
SA SOGRA S’ESCALFA
DEVORA ES FOGÓ.
 
JESÚS MARIETA
QUE HI BALLES DE BÉ
DONANT BOTS I VOLTES
JO TE SEGUIRÉ.
 
EH, SÍ! EH NO!
ALERTA A N’EN TONI
QUE ÉS UN TRAIDOR.
 
EH, SÍ! EH,NO!
PERQUÈ ES BALL S’ACABA
VOS DIC ADIÓS, ADIÓS.