Discografia

GRAVACIONS


Primer Disc: Casa Columbia, abans de 1955.

Barcelona.

Supervisió musical: Bartomeu Oliver.

Lletra: Jaume Company.

Cantant solista: Francisca Bibiloni.

Flauta solista: Tomás Oliver.


Segon Disc: <<Aires Mallorquins>>.

Casa Vergara.

Barcelona, març 1963.

Direcció: Mª Obrador


Tercer Disc: <<Valldemossa – Palau Rei Sancho>>.

Telefunken. 1957.

Supervisió: B.Oliver.

Lletra: Jaume Company


Quart Disc: <<Grupo Folklòrico Mallroca>>

Autors: J.Company-B.Calatayud (música)

Discos Columbia. Abril de 1965.


EL CD <<AIRES MALLORQUINS DES DE 1940- Jaume Company i els seus records>>  és un recull d’enregistraments entre 1955 i 1965.