GORRIONET

A la meva estimada filla,

Maria Antònia.

Música: Bernardini.

Gorrionet a la muntanya

alegres amb el teu cant,

quan amolles la inspirada

melodia desbordant.

Gorrionet, ets el candor,

l’encant i la poesia,

gorrionet ets l’harmonia

per inspirar un cant d’amor.

Quan alegres els matins

ja abans de sortir el Sol

cantant com els serafins,

a mon cor dones consol.

Quan veig que passes el dia

alegre sempre cantant,

deixa mon ser suspirant

i el cor ple d’alegria.

                              8-III-1990.