Jaume Company

El Mestre Company va esser un pedagog. Va esser la primera vocació. Per això, a la primera joventut, va començar recollint balls, cançons i passos, com solia dir ell. 

Quan el 1940, crea l’Agrupació Aires Mallorquins, es veu en la necessitat de posar en pràctica aquesta vocació encara amagada i serà, per ell, primordial. Aquesta recerca de balls de persones ancianes, que havien estat bons balladors del seu temps anava engrossint el seu repertori. Boleros, motls i variats; jotes també variades…, havien de ensenyar-se als nous componets de l’agrupació. I va fundar l’Escola de Dansa amb el triple propòsit d’ensenyar, de crear una pedrera de nous balladors i de mantenir i difondre els balls populars mallorquins. 

Jaume Company. La passió per la dansa folklòrica. 

Bernat Martí Canyelles