JOTA DE PALMA

 Música de M. Segura

A Mallorca en ballar

aquesta jota garrida

tothom alegre ja està,

tots manco na Margalida

perquè no pot festejar.


Amb tu pens jo tot el dia,

estimadet quan no et veig;

es dia que no festeig

he perduda s’alegria;

tot el dia estic mustia

es dia que no festeig.


És cosa elegant i fina 

es ball típic mallorquí

que té record d’es padrí

i aromes de sa padrina.


Morena hermosa

que surts  a ballar,

has d’esser agradosa

si vols festejar;

si em vols festejar,

amb tu em casaré

i a baix de l’altar

es sí et donaré molt bé.