JOTA DE SES MARIES 

Música de M. Obrador

Es ball em dóna alegria,

moltes ganes e ballar.

Sa Jota de ses Maries

amb tu, jo la vull ballar.

Sa jota jo ballaria,

sa jota la ballaré;

com que em sobra alegria,

de tot cor la donaré.

Tres maries tenc al cor

i ses tres són harmonia;

jo no sé con ho faria,

si perdés aquest tresor.