JOTA DE SON COLAM (ORIGINAL)

Jaume Company-B. Calatayud

SA JOTA DE SON COLAM
ÉS UNA JOTA GARRIDA
SÍ NOLTROS DOS LA BALLAM
CANTARÀ NA MARGALIDA.
 
QUI TÉ MARE TÉ AMIGA
VAIG DIR JO A N’EN MATEU
MALLORCA, GRÀCIES A DÉU,
RECORDA MALLORCA ANTIGA.