JOTA FANDANGUERA (ADAPTACIÓ)

Jaume Company – B. Calatayud

TENC UNA ROSA MOLT FINA
GUARDADA DINS UN JARDÍ;
SERÀ PER NA CATALINA,
ES DIA QUE EM DONI ES SÍ.
 
SA ROSA DEL TEU JARDÍ,
SI PRETENS DUR-TE’N LA PALMA;
JA, LA POTS ANAR A COLLIR,
I DUR-LA’M, ESTIMAT JAUME.