JOTA MERCADAL

Adaptació de B. Calatayud

Tornada:

Es nom de Catalina 

el trob sempre agradós;

s’al.lota menorquina

té es ballar graciós.


Jesús, demà es Sant Antoni,

fa festa el meu estimat.

Si vols anr a la Glòria

has de viure enamorat.

Balla amb Gràcia, Catalina,

aquesta jota pausada,

que és sa jota Menorquina

airosa i puntejada.

Bona nit, clavell hermós;

fins demà, perla garrida;

sense tu, res és ma vida;

devora tu, tot gojós.