JOTA PAGESA (ADAPTACIÓ)

Jaume Company – B.Calatayud

QUAN MALLORCA TÉ TEIXIDA
CATIFA DE MIL COLORS
I PER TOT BROTA LA VIDA;
ELS OCELLS FAN ELS AMORS.
 
EL COR DE LA PAGESIA
ESTÀ PLE DE LA IL.LUSIÓ
QUE DÓNA LA SANA VIDA
DE VIURE SEMPRE AMB AMOR.
 
S’AL.LOTETA MALLORQUINA
ALEGRE SURT A BALLAR
ÉS RACATADA I MOLT FINA
I AIROSA AMB SO BOTETJAR.
 
I AQUELLA AL.LOTETA
QUE SURT A BALLAR
SA SEVA PARELLA
VOS HA D’ADMIRAR.
 
MIRAU NA FRANCISCA
QUE BALLA DE BÉ,
ÉS SA MÉS GARRIDA
QUE SA MARE TÉ. MOLT BÉ.