JOTA PAGESA

     Adaptació musical de B. Calatayud

Quan Mallorca té teixida,

catifa de mil colors

i per tot broma la vida,

els ocells fan els amors.

El cor de la pagesia

està ple de la il.lusió,

que dóna la sana vida

de viure sempre amb amor.

S’al.loteta mallorquina

alegra surt a ballar

es recatada i molt fina

i airosa amb so puntejar.

Aquesta al.loteta

que surt a ballar,

sa seva parella

vos ha d’admirar.

Mirau na Francisca

que balla de bé,

és sa més garrida

que sa mare té. Molt bé.