MATEIXA DE CAN MULET

Dedicada a D. Toni Mulet / Música de B. Calatayud

Ala, si veniu, ballarem

de can Mulet la mateixa;

ella somriu i mos deixa

que noltros la festegem.

Mallorca en estar coberta

per la flor de l’ametler,

sembla que vos fa oferta

¡ Oh, Verge del Candeler!