MATEIXA DE LA PAGESIA (ADAPTACIÓ)

Jaume Company- B. Calatayud

SI VOLS BALLAR UNA MATEIXA
ALERTA EN SO BOTETJAR
QUE S’AL.LOTA GUAPA SE QUEIXA
QUE TU VOLS ENAMORAR.
 
ME DIGUEREN S’ALTRA DIA
SI BÉ VOLIA BALLAR
APRENDRE HAVIA D’NAR
MATEIXES DE PAGESIA.
 
VAIG ANAR A BALLAR A MARIA
LO QUE DIUEN BALL D’ES PLA
UNA AL.LOTA EN VA XIFLAR
ME DUGUÉ A SA VICARIA.