MATEIXA DE LA PAGESIA

Adaptació musical de B. Calatayud

Si vols ballar una mateixa

alerta amb so botejar,

que al.lota guapa és aqueixa

que tu vols enamorar.

Me digueren s’altre dia

si bé volia ballar, 

aprendre havia d’anar

mateixes de pagesia.

Vaig anar a ballar a Maria

lo que diuen ball d’es pla,

una al.lota em va xiflar

i em dugué a sa vicaria.