MATEIXA D’ES PONT D’INCA (ADAPTACIÓ)

Jaume Company -M Obrador

EN ES PONT D’INCA HI TENIM
UN RAMELL D’AL.LOTES FINES 
HI BALLEN SES MÉS GARRIDES
AMB SOS AIRES MALLORQUINS.
 
SES AL.LOTES PONTDINQUERES
TOTES QUAN VAN A BALLAR
NINGUNA VOL BERENAR
PER BOTAR MÉS FALAGUERES.