PARADO VALLDEMOSSÍ (ADAPTACIÓ)

Jaume Company – M. Obrador

ME DIUEN ES PARADO
DE VALLDEMOSSA
DE VALLDEMOSSA
ME DIUEN ES PARADO
DE VALLDEMOSSA
MOLTS D’NAYS FA QUE VAIG NÉIXER
VORA CARTOIXA.
 
AMB SA GERRETA
TE VAIG ANAR A DUR AIGUA
AMB SA GERRETA
A SA FONT DE LA BEATA
QUE ÉS MOLT FRESQUETA
 
HERMOSA MALLORCA
TOTS NOLTROS T’ALABAM
HERMOSA MALLORCA
CANTANT I BALLANT
LA TERRA NOSTRA.