PENSAMENT

Música: B. Bernardini

Un pensament jo vaig fer

anant pel camp s’altre dia

que amb el cor ple d’alegria

ara mateix vos diré.

Si contemplan els matins,

(durant el mes de febrer)

catifes de serafins,

damunt l’hermòs ametler.

El pensament s’extasia

i alaba a tot un Déu,

quan veu tanta poesia

pura i blanca com la neu.

La Verge del Candaler

és, qui obri la ma plena,

que tot Mallorca encadena

per blanca flor d’ametler.

Davant tanta meravella

l’enteniment ens dirà

si tot Mallorca és estrella,

allà en el cel, com serà?