PRIMAVERA (Mateixa)

Adaptació musical de B. Calatayud

Mateixa de Primevera

la ballarem si Déu vol,

demà en sortir el Sol

vendré a vore’t a ca teva

En fer una obra hermosa

no heu de ballar mai es fil.

S’aigo més aprofitosa

és brusca en el mes d’abril.