JOTA DE MERCADAL (ADAPTACIÓ)

Jaume Company – B.Calatayud

ES NOM DE CATALINA
EL TROB SEMPRE AGRADÓS
S’AL.LOTA MENORQUINA
TÉ ES BALLAR GRACIÓS.
 
JESÚS, DEMÀ ÉS SANT ANTONI
FA FESTA EL MEU ESTIMAT
SI VOLS ANAR A LA GLÒRIA
HAS DE VEURE ENAMORAT.
 
BALLA AM GRÀCIA, CATALINA,
AQUESTA JOTA PAUSADA
QUE ÉS SA JOTA MENORQUINA
AIROSA I PUNTETJADA.
 
AMB UN PLAT DE FIGUES SEQUES
SA DESPEDIDA VOS DON
PER ANAR A COLLIR AMETLLES
ME TENC D’AIXECAR DE JORN.